Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Logo

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Fotografie ze školy

Navigace: Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace  »  Další vývoj ...

Zřizovatel
E-podatelna

Pro podání žádostí, zasílání dokumentů a dotazů použijte:

Elektronickou podatelnu

Datová schránka

ID 2p949b3

Telefon

kancelář - 567 570 271

Žákovská knížka
ZŠ T.G.M
Vstup do školního
Základní škola T. G. Masaryka Jihlava - Moodle Office 365
 
Počítadlo přístupů
TOPlist TOPlist

TVOŘIVOST, GRAMOTNOST, MYŠLENÍ - CESTA KE KVALITĚ (zkrácený názem TGM - cesta ke kvalitě)
Reg.č.projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0167
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


Digitální učební materály (DUM):
Základní škola zpracovala v rámci šablon II/2 III/2 a V/2 DUMy pro:

ročník předmět tematický okruh e-mail autora (autorů)
2. matematika číslo a početní operace (sčítání, odčítání do 100) Dubová Kamila
2. matematika číslo a početní operace (sčítání, odčítání do 100) Koudelová Jitka
2. matematika číslo a početní operace (porovnávání do 100 ) Dubová Kamila
2. matematika číslo a početní operace (porovnávání do 100 ) Koudelová Jitka
2. matematika číslo a početní operace (násobení, dělení) Dubová Kamila
2. matematika číslo a početní operace (násobení, dělení) Wenigová Hana
7. informatika tabulkový editor Aleš Jelínek
5. IKT základy práce s počítačem Aleš Jelínek
5. IKT vyhledávání informací a komunikace Aleš Jelínek
6. IKT zpracování a využití informací Aleš Jelínek
6. dějepis úvod do dějepisu Sedláková Vlasta
6. dějepis pravěk (vývoj člověka, Keltové) Sedláková Vlasta
6. dějepis starověk (nejstarší státy, Řecko, Řím) Sedláková Vlasta
7. dějepis středověk (Český stát) Sedláková Vlasta
8. dějepis novověk (Habsburská monarchie) Sedláková Vlasta
8. dějepis moderní doba (I.světová válka) Sedláková Vlasta
9. dějepis moderní doba (od r.1918 až po období totality) Sedláková Vlasta
8. matematika číslo a proměnná (výrazy a rovnice) Hiessová Zdeňka
9. matematika číslo a proměnná (výrazy a rovnice) Hiessová Zdeňka
6. zeměpis regiony světa (Afrika) Hiessová Zdeňka
7. zeměpis regiony světa (Asie, Amerika) Hiessová Zdeňka
8. zeměpis regiony světa (Evropa) Hiessová Zdeňka
9. zeměpis Česká republika Hiessová Zdeňka
6. český jazyk jazyková výchova (tvarosloví-ohebné slovní druhy) Morská Bohumila
6. český jazyk jazyková výchova (skladba-větné členy) Morská Bohumila
7. český jazyk jazyková výchova (skladba-neohebné slovní druhy) Morská Bohumila
7. český jazyk jazyková výchova (skladba-vedlejší věty) Morská Bohumila
8. český jazyk jazyková výchova (skladba-poměr hlavních vět) Morská Bohumila
6. fyzika látky a tělesa Válek Jan
6. fyzika elektrické obvody Válek Jan
7. fyzika pohyb těles - síly Válek Jan
7. fyzika mechanické vlastnosti kapalin a plynů Válek Jan
8. fyzika energie Válek Jan
8. fyzika elektromagnetické jevy Válek Jan
8. fyzika zvukové děje Válek Jan
9. fyzika vesmír Válek Jan
9. fyzika elektromagnetické jevy Válek Jan
9. fyzika energie Válek Jan
6. přírodopis biologie hub Hajnová Jitka
6. přírodopis základy ekologie Hajnová Jitka
7. přírodopis základy ekologie Hajnová Jitka
8. přírodopis biologie živočichů Hajnová Jitka
8. přírodopis biologie člověka Hajnová Jitka
9. přírodopis neživá příroda Hajnová Jitka
9. přírodopis základy ekologie Hajnová Jitka
6. vých. ke zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe Hajnová Jitka
6. vých. ke zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví Hajnová Jitka
8. vých. ke zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe Hajnová Jitka
8. vých. ke zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví Hajnová Jitka
9. vých. ke zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe Hajnová Jitka
9. vých. ke zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví Hajnová Jitka
6. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
6. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
7. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
7. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
7. anglický jazyk receptivní řečové dovednosti Finková Naděžda
8. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
8. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
9. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
9. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
Další informace:
Autor (autoři) příslušné sady poskytne (poskytnou) DUM (DUMy) na požádání ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice.

Nahoru ]

Aktuality

Příšerky nejen kolem nás

16.10.2017

Stačí tak málo a bavíme se

V Ráji jako v ráji

13.10.2017

Projekt
72 hodin pro přírodu

Textaři ze 4.B

11.10.2017

Netradiční hodina hudební výchovy

Zoo v krabici II.

10.10.2017

Prvňáci v zoo

Opičí se opice?

06.10.2017

Výukový program v centru PodpoVRCH

Týmová práce

02.10.2017

Učíme se spolupracovat

Divadlo

02.10.2017

Letos poprvé v HDJ

Už jsme tři týdny školáky

21.09.2017

Jak se daří prvňákům

Ředitelské volno

19.09.2017

Pátek 29.září 2017

Září a my básníme

18.09.2017

Škola v básni

Školní družina-organizace

11.09.2017

Umístění oddělení v budově

Školní družina

08.09.2017

Dočasný přesun do hlavní budovy školy

Elektronická žákovská knížka

06.09.2017

Odstraněné potíže

Pohádková škola

03.09.2017

Prvňáčci ve škole o den dříve

Rozvrhy hodin

31.08.2017

A začátek školního roku

Adopce na dálku

30.08.2017

Druhý letošní dopis

Dnes má svátek

Dnes je: 17. 10. 2017
Svátek má / je: Hedvika
Zítra: Lukáš

Svačinky
http://svacinky.lapek.cz
Svačinky
https://www.cerstvasvaca.cz/

© 1999 - 2017 | Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace | Škola pro život - Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Administrace