Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Logo

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Fotografie ze školy

Navigace: Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace  »  Další vývoj ...

Zřizovatel
E-podatelna

Pro podání žádostí, zasílání dokumentů a dotazů použijte:

Elektronickou podatelnu

Datová schránka

ID 2p949b3

Telefon

kancelář - 567 570 271

Žákovská knížka
ZŠ T.G.M
Vstup do školního
Základní škola T. G. Masaryka Jihlava - Moodle Office 365
 
Počítadlo přístupů
TOPlist TOPlist

TVOŘIVOST, GRAMOTNOST, MYŠLENÍ - CESTA KE KVALITĚ (zkrácený názem TGM - cesta ke kvalitě)
Reg.č.projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0167
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


Digitální učební materály (DUM):
Základní škola zpracovala v rámci šablon II/2 III/2 a V/2 DUMy pro:

ročník předmět tematický okruh e-mail autora (autorů)
2. matematika číslo a početní operace (sčítání, odčítání do 100) Dubová Kamila
2. matematika číslo a početní operace (sčítání, odčítání do 100) Koudelová Jitka
2. matematika číslo a početní operace (porovnávání do 100 ) Dubová Kamila
2. matematika číslo a početní operace (porovnávání do 100 ) Koudelová Jitka
2. matematika číslo a početní operace (násobení, dělení) Dubová Kamila
2. matematika číslo a početní operace (násobení, dělení) Wenigová Hana
7. informatika tabulkový editor Aleš Jelínek
5. IKT základy práce s počítačem Aleš Jelínek
5. IKT vyhledávání informací a komunikace Aleš Jelínek
6. IKT zpracování a využití informací Aleš Jelínek
6. dějepis úvod do dějepisu Sedláková Vlasta
6. dějepis pravěk (vývoj člověka, Keltové) Sedláková Vlasta
6. dějepis starověk (nejstarší státy, Řecko, Řím) Sedláková Vlasta
7. dějepis středověk (Český stát) Sedláková Vlasta
8. dějepis novověk (Habsburská monarchie) Sedláková Vlasta
8. dějepis moderní doba (I.světová válka) Sedláková Vlasta
9. dějepis moderní doba (od r.1918 až po období totality) Sedláková Vlasta
8. matematika číslo a proměnná (výrazy a rovnice) Hiessová Zdeňka
9. matematika číslo a proměnná (výrazy a rovnice) Hiessová Zdeňka
6. zeměpis regiony světa (Afrika) Hiessová Zdeňka
7. zeměpis regiony světa (Asie, Amerika) Hiessová Zdeňka
8. zeměpis regiony světa (Evropa) Hiessová Zdeňka
9. zeměpis Česká republika Hiessová Zdeňka
6. český jazyk jazyková výchova (tvarosloví-ohebné slovní druhy) Morská Bohumila
6. český jazyk jazyková výchova (skladba-větné členy) Morská Bohumila
7. český jazyk jazyková výchova (skladba-neohebné slovní druhy) Morská Bohumila
7. český jazyk jazyková výchova (skladba-vedlejší věty) Morská Bohumila
8. český jazyk jazyková výchova (skladba-poměr hlavních vět) Morská Bohumila
6. fyzika látky a tělesa Válek Jan
6. fyzika elektrické obvody Válek Jan
7. fyzika pohyb těles - síly Válek Jan
7. fyzika mechanické vlastnosti kapalin a plynů Válek Jan
8. fyzika energie Válek Jan
8. fyzika elektromagnetické jevy Válek Jan
8. fyzika zvukové děje Válek Jan
9. fyzika vesmír Válek Jan
9. fyzika elektromagnetické jevy Válek Jan
9. fyzika energie Válek Jan
6. přírodopis biologie hub Hajnová Jitka
6. přírodopis základy ekologie Hajnová Jitka
7. přírodopis základy ekologie Hajnová Jitka
8. přírodopis biologie živočichů Hajnová Jitka
8. přírodopis biologie člověka Hajnová Jitka
9. přírodopis neživá příroda Hajnová Jitka
9. přírodopis základy ekologie Hajnová Jitka
6. vých. ke zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe Hajnová Jitka
6. vých. ke zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví Hajnová Jitka
8. vých. ke zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe Hajnová Jitka
8. vých. ke zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví Hajnová Jitka
9. vých. ke zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe Hajnová Jitka
9. vých. ke zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví Hajnová Jitka
6. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
6. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
7. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
7. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
7. anglický jazyk receptivní řečové dovednosti Finková Naděžda
8. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
8. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
9. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
9. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
Další informace:
Autor (autoři) příslušné sady poskytne (poskytnou) DUM (DUMy) na požádání ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice.

Nahoru ]

Aktuality

Pasování na čtenáře

22.02.2018

Prvňáčci na návštěvě u Kniháčka

Zdravé zoubky

21.02.2018

Prvňáčci se učí pečovat o zuby

Karneval v 1.B

21.02.2018

Učíme se v maskách

Srdce láskou darované

15.02.2018

Možnost hlasování

Horácké divadlo

15.02.2018

Maxipes Fík v akci se 4.A

Adopce na dálku

13.02.2018

Opět úspěšná!

Modelování v 1.A

08.02.2018

Zvířátka z plastelíny

Nebojte, nekoušu!

08.02.2018

Besedy s vodícím psem

Další dopis od adoptovaného Johnyho

07.02.2018

Akce 12.2.2018

Adopce na dálku

02.02.2018

Již 11.rok

We enjoy ENGLISH!

01.02.2018

Školní kolo Olympiády
v anglickém jazyce

Tělesná výchova trochu jinak

01.02.2018

Páťáci na ledové ploše

Vítání občánků

30.01.2018

Naše šikulky

Třeťáci se pasovali na vládce zimy

29.01.2018

Zima ještě nekončí…

Plavecký výcvik

24.01.2018

Čtvrťáci na bazénu

Zimní radovánky

22.01.2018

Necvičíme jenom
v tělocvičně

LVK 19.2.-23.2.2018 Šacberk

15.01.2018

Základní informace

Toulky jihlavskou minulostí a 4.B

12.01.2018

Povídání o svátku Tři králů

Toulky jihlavskou minulostí

10.01.2018

Putování tří králů

Poslední dny roku 2017

03.01.2018

Bavíme se a pomáháme

Provoz školní družiny

22.12.2017

Od 8.ledna 2018

Informace KHS Jihlava pro školy a školská zařízení

20.12.2017

Výskyt příušnic

Vánoční pečení v 5.A

20.12.2017

Cukroví se povedlo

Vánoční vystoupení

19.12.2017

Zpívání vánočních písní
na chodbě školy

Netradiční koledy

18.12.2017

Předvánoční hudební výchova

9.A na Vánoční výstavě

13.12.2017

Jak se slaví Vánoce
v Evropě?

Vánoce s městskou policií

12.12.2017

Páťáci společně s policisty

Finální tečka projektu

12.12.2017

Hodina matematiky v praxi

Vaření v praxi

08.12.2017

Člověk a svět práce

Čteme Hobita

07.12.2017

Tajemné runy

Mikuláš, Čert, či Anděl?

07.12.2017

Nadílka v 9.B

Děti ze 4.B v divadle

07.12.2017

Peklo s ježibabou

Poznáte nás?

06.12.2017

Městem chodí Mikuláš…

Plavecký výcvik ve třetích třídách

04.12.2017

Jako ryby ve vodě…

Zdobení vánočního stromečku

04.12.2017

Stromek č.43

Školní družina

04.12.2017

Robinson

Čas adventní

01.12.2017

Velké těšení

Jarmark se vydařil

30.11.2017

Výdělek nás potěšil

Návštěva zoo

30.11.2017

Domácí mazlíčci

Okrskový turnaj ve florbale

28.11.2017

Starší žáci

Přípravy na jarmark vrcholí

27.11.2017

Nejen projekt nás zaměstnává

Mikrosvět kolem nás

24.11.2017

V badatelně

Mladý chovatel

22.11.2017

Okresní klání

S Horácem

21.11.2017

Noc divadel 2017

Fyzikální kouzlení

20.11.2017

Pokusy šesťáků

Poznávání

16.11.2017

Soutěž Mladý chovatel

Jak se dělá divadlo

15.11.2017

3.A na exkurzi v Horáckém divadle

Výsledky voleb do školské rady

13.11.2017

Pro páté volební období

Poznáš písničku?

13.11.2017

Hodina hudební výchovy a komiks

6.A a 6.B na kuželkách

09.11.2017

Motivační hodina

Projekt finanční gramotnosti pokračuje

09.11.2017

Návštěva z vedení České spořitelny

Bádání na gymnáziu

08.11.2017

Pokusy z optiky

Školská rada - volby

06.11.2017

Období let 2018-2022

Sdružení rodičů - výbor

02.11.2017

Volba předsedy a další

Páťáci na výlovu

02.11.2017

Rybník Dvořiště a tuny ryb

7.A třídí odpad

01.11.2017

Exkurze ve sběrném dvoře

Halloween

01.11.2017

Projektové vyučování

Pojďte se bát!

31.10.2017

Halloween v kroužku AJ

S radostí a perfektní přípravou na výuku

31.10.2017

Super učitelé v 5.A

Darujeme Srdcem

31.10.2017

"Naději" pro radost

Country tance

30.10.2017

První stupeň v pohybu

Červená karkulka

30.10.2017

Dramatizace pohádky v 1.A

Splašené nůžky

25.10.2017

Skvělé pobavení v divadle

Běh srdcem pro "Naději"

25.10.2017

Světový den běhu

Pozvání na SPŠS

23.10.2017

„Devítky“ na „Stavebce“

Halloween v mateřské školce

23.10.2017

Spolupráce s Mašinkou pokračuje

Finanční gramotnost

18.10.2017

Začínáme s projektem

Příšerky nejen kolem nás

16.10.2017

Stačí tak málo a bavíme se

V Ráji jako v ráji

13.10.2017

Projekt
72 hodin pro přírodu

Textaři ze 4.B

11.10.2017

Netradiční hodina hudební výchovy

Zoo v krabici II.

10.10.2017

Prvňáci v zoo

Opičí se opice?

06.10.2017

Výukový program v centru PodpoVRCH

Týmová práce

02.10.2017

Učíme se spolupracovat

Divadlo

02.10.2017

Letos poprvé v HDJ

Už jsme tři týdny školáky

21.09.2017

Jak se daří prvňákům

Ředitelské volno

19.09.2017

Pátek 29.září 2017

Září a my básníme

18.09.2017

Škola v básni

Školní družina-organizace

11.09.2017

Umístění oddělení v budově

Školní družina

08.09.2017

Dočasný přesun do hlavní budovy školy

Elektronická žákovská knížka

06.09.2017

Odstraněné potíže

Pohádková škola

03.09.2017

Prvňáčci ve škole o den dříve

Rozvrhy hodin

31.08.2017

A začátek školního roku

Adopce na dálku

30.08.2017

Druhý letošní dopis

Dnes má svátek

Dnes je: 23. 2. 2018
Svátek má / je: Svatopluk
Zítra: Matěj

Svačinky
http://svacinky.lapek.cz
Svačinky
https://www.cerstvasvaca.cz/

© 1999 - 2018 | Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace | Škola pro život - Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Administrace