Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Logo

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Fotografie ze školy

Navigace: Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace  »  Další vývoj ...

Zřizovatel
E-podatelna

Pro podání žádostí, zasílání dokumentů a dotazů použijte:

Elektronickou podatelnu

Datová schránka

ID 2p949b3

Telefon

kancelář - 567 570 271

Žákovská knížka
ZŠ T.G.M
Vstup do školního
Základní škola T. G. Masaryka Jihlava - Moodle Office 365
 
Počítadlo přístupů
TOPlist TOPlist

TVOŘIVOST, GRAMOTNOST, MYŠLENÍ - CESTA KE KVALITĚ (zkrácený názem TGM - cesta ke kvalitě)
Reg.č.projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0167
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


Digitální učební materály (DUM):
Základní škola zpracovala v rámci šablon II/2 III/2 a V/2 DUMy pro:

ročník předmět tematický okruh e-mail autora (autorů)
2. matematika číslo a početní operace (sčítání, odčítání do 100) Dubová Kamila
2. matematika číslo a početní operace (sčítání, odčítání do 100) Koudelová Jitka
2. matematika číslo a početní operace (porovnávání do 100 ) Dubová Kamila
2. matematika číslo a početní operace (porovnávání do 100 ) Koudelová Jitka
2. matematika číslo a početní operace (násobení, dělení) Dubová Kamila
2. matematika číslo a početní operace (násobení, dělení) Wenigová Hana
7. informatika tabulkový editor Aleš Jelínek
5. IKT základy práce s počítačem Aleš Jelínek
5. IKT vyhledávání informací a komunikace Aleš Jelínek
6. IKT zpracování a využití informací Aleš Jelínek
6. dějepis úvod do dějepisu Sedláková Vlasta
6. dějepis pravěk (vývoj člověka, Keltové) Sedláková Vlasta
6. dějepis starověk (nejstarší státy, Řecko, Řím) Sedláková Vlasta
7. dějepis středověk (Český stát) Sedláková Vlasta
8. dějepis novověk (Habsburská monarchie) Sedláková Vlasta
8. dějepis moderní doba (I.světová válka) Sedláková Vlasta
9. dějepis moderní doba (od r.1918 až po období totality) Sedláková Vlasta
8. matematika číslo a proměnná (výrazy a rovnice) Hiessová Zdeňka
9. matematika číslo a proměnná (výrazy a rovnice) Hiessová Zdeňka
6. zeměpis regiony světa (Afrika) Hiessová Zdeňka
7. zeměpis regiony světa (Asie, Amerika) Hiessová Zdeňka
8. zeměpis regiony světa (Evropa) Hiessová Zdeňka
9. zeměpis Česká republika Hiessová Zdeňka
6. český jazyk jazyková výchova (tvarosloví-ohebné slovní druhy) Morská Bohumila
6. český jazyk jazyková výchova (skladba-větné členy) Morská Bohumila
7. český jazyk jazyková výchova (skladba-neohebné slovní druhy) Morská Bohumila
7. český jazyk jazyková výchova (skladba-vedlejší věty) Morská Bohumila
8. český jazyk jazyková výchova (skladba-poměr hlavních vět) Morská Bohumila
6. fyzika látky a tělesa Válek Jan
6. fyzika elektrické obvody Válek Jan
7. fyzika pohyb těles - síly Válek Jan
7. fyzika mechanické vlastnosti kapalin a plynů Válek Jan
8. fyzika energie Válek Jan
8. fyzika elektromagnetické jevy Válek Jan
8. fyzika zvukové děje Válek Jan
9. fyzika vesmír Válek Jan
9. fyzika elektromagnetické jevy Válek Jan
9. fyzika energie Válek Jan
6. přírodopis biologie hub Hajnová Jitka
6. přírodopis základy ekologie Hajnová Jitka
7. přírodopis základy ekologie Hajnová Jitka
8. přírodopis biologie živočichů Hajnová Jitka
8. přírodopis biologie člověka Hajnová Jitka
9. přírodopis neživá příroda Hajnová Jitka
9. přírodopis základy ekologie Hajnová Jitka
6. vých. ke zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe Hajnová Jitka
6. vých. ke zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví Hajnová Jitka
8. vých. ke zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe Hajnová Jitka
8. vých. ke zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví Hajnová Jitka
9. vých. ke zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe Hajnová Jitka
9. vých. ke zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví Hajnová Jitka
6. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
6. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
7. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
7. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
7. anglický jazyk receptivní řečové dovednosti Finková Naděžda
8. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
8. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
9. anglický jazyk produktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
9. anglický jazyk interaktivní řečové dovednosti Finková Naděžda
Další informace:
Autor (autoři) příslušné sady poskytne (poskytnou) DUM (DUMy) na požádání ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v České republice.

Nahoru ]

Aktuality

Přírodovědcem v muzeu i ve škole

13.11.2018

Týden vědy

Bobřík informatiky

12.11.2018

Národní kola soutěže

Tělesná výchova trochu jinak

12.11.2018

Kuželky a soutěžení

Rozum i Štěstí navštívili 4.A

12.11.2018

Hrajeme divadlo

Vaření s kuchařem

08.11.2018

Velké hlasování

Mladý chovatel

07.11.2018

Příprava na soutěž

Toulky jihlavskou minulostí

07.11.2018

Tentokrát v kostele sv.Ignáce

Učení v přírodě

07.11.2018

Orientace v krajině

Horácké divadlo

06.11.2018

Muzikál O Perníčkovi

Logická olympiáda

06.11.2018

Postup do krajského kola

Strašidelný pátek

05.11.2018

Projekt Halloween v 5.A

Hurá pečeme

05.11.2018

Není nad praktickou zkušenost

Překvapení v divadelním kroužku

02.11.2018

Herec HDJ ve škole

Dívčí tělocvik v 6.třídách

31.10.2018

Ringo a tallboll

Elektřina žádná nuda!

31.10.2018

Šílení vědátoři z 5.A

Projektový den ve 4.A

31.10.2018

Jsme hrdí na to, že jsme Češi

Bombastická oslava

26.10.2018

5.B v retro oblečení

Cvičný požární poplach

26.10.2018

Spořádaná evakuace školy

Jak se dělá divadlo

26.10.2018

Komentovaná prohlídka Horáckého divadla

Výlov rybníku Velký Tisý

26.10.2018

Exkurze 4.B a 5.B

Všechno nejlepší, republiko!

25.10.2018

Výročí vzniku republiky

100 let republiky ve 2.B

24.10.2018

Povídáme si o naší zemi

Prvňáčci v Zoo

23.10.2018

Zoo v krabici II.

Povrch? Co to je?

22.10.2018

Umíme zmapovat povrch?

Bezpečnost

17.10.2018

Fyzika v praxi

Malí „kouzelníci“

16.10.2018

Fyzika v šestých třídách

První společné divadlo

16.10.2018

Splašené nůžky

Minifotbal - starší žáci

11.10.2018

Okrskové kolo

Potraviny a bezpečnost v ČASP

11.10.2018

Skvělá skupinová práce

Demokratické volby

11.10.2018

Výchova k občanství

Podzimní příroda

08.10.2018

Pomáháme myslivcům

Moje vysněná škola

04.10.2018

Výchova k občanství v 6.A

Pátrání ve VkO

04.10.2018

Historie naší školy

Prvňáčci už znají šest písmen

03.10.2018

Poznáte je?

Zdeněk Šplíchal v galerii

02.10.2018

Výtvarná dílna 5.A ve směru abstrakce

Jaké to je zpívat v pop-rockovém sboru?

01.10.2018

Hudební projekt Fusion Lite

Matematika v parku

24.09.2018

Finanční gramotnost v praxi

Evropský týden mobility

19.09.2018

Jak se jezdí na vozíčku?

Adopce na dálku

14.09.2018

Dopis od Johnyho

V 1.B hrajeme divadlo

12.09.2018

O veliké řepě

Pohádková škola

02.09.2018

Prvňáčci již ve škole

Elektronická žákovská

31.08.2018

Rozvrhy tříd a přístupy pro nové žáky

První školní den

27.08.2018

Organizační informace

Dnes má svátek

Dnes je: 16. 11. 2018
Svátek má / je: Otmar
Zítra: Mahulena

Svačinky
http://svacinky.lapek.cz
Svačinky
https://www.cerstvasvaca.cz/